Hjem

Creanov8

Kreativitet & Innovation - to sider af samme sag

 

Psykologi-studerende med passion for kreativitet og innovation

Evidensbaseret tilgang til kreativitet

Min helt store interesse er kreativitet og innovation. Derfor har jeg i løbet af min kandidatoverbygning med specialisering i erhverspsykologi beskæftiget mig intensivt med kreativitet og innovation. Jeg har i den forbindelse arbejdet med udviklingen af en trivselmodel for kreativitet i mit 9. semestersprojekt, som jeg arbejder videre med i mit speciale i foråret 2014.

Jeg har en evidensbaseret tilgang til kreativitet og innovation. Derfor efterstræber jeg i mit arbejde at integrere den nyeste psykologiske forskning med den nyeste management forskning for at skabe en forståelsesramme, der har øje for både individ og organisation.

  • Kreativitet og innovation skal være en strategi

For at lykkes med kreativitet og innovation skal det indtænkes fra top til tå i organisationen

  • Evidensbaseret tilgang

Det sikreste grundlag for udviklingen af en kreativ og innovativ organisation er et videnskabeligt reflekteret grundlag

  • Sammentænkning af psykologi og management

For at lykkes med at skabe kreativite og innovative organisationer er det nødvendigt at integrere viden fra psykologi og management

Kreativitet & Innovation

For at lykkes med at skabe kreativitet og innovation

er det nødvendigt at medtænke de forskellige organisatoriske niveauer.

Trivsel

Trivsel er en afgørende faktor for kreativitet.

Derfor bør man fokusere på trivsel som en

mulig vej til kreativitet og innovation.

Kontaktinformation

Aalborg

rasmusthygroen(at)gmail.com eller

dk.linkedin.com/in/rasmusthygroen

(at) = @